De invloed van voeding op gedrag
Een boeiende lezing/workshop door onze voedingsconsulente over een wereldwijd bijzonder actueel thema dat ons -jammer genoeg- nog jarenlang zal beroeren!

Een verdraagzamere ingesteldheid vraagt gedragsverandering en dat kan bekomen worden door een andere manier van denken. Maar g
edrag kan echter ook door een ‘fysieke’ factor beïnvloed worden, nl. door voeding.

S
uikers, junkfood, kleurstoffen en slechte vetten zijn zeer gegeerd door onze opgroeiende kinderen en jongeren. Helaas zijn deze nefast voor zowel hun fysieke gezondheid als voor de werking van hun hersenen, die tenslotte hun gedrag sturen. Zou het kunnen dat de toenemende agressie, leer- en gedragsproblemen samenhangen met een heel sterk verschillend voedingspatroon van dat van onze voorouders? Stelt u zich ook deze vraag, en bent u benieuwd naar het antwoord hierop?
Uit onderzoek blijkt dat bij de meerderheid van de kinderen met leer- en gedragsstoornissen voeding een belangrijke rol speelt. Sommige kinderen voelen zich niet goed in hun vel vanwege tekorten in hun voeding. Anderen krijgen als reactie op bepaalde voedingsmiddelen leer- en concentratieproblemen of gaan zich hyperactief gedragen. Anderzijds is het ook mogelijk om via de juiste voedingsaanpassingen deze aandoeningen te temperen.

De lezing gaat over het verband tussen voeding en gedrag, de nefaste invloed van suiker, goede en slechte vetten, voedseladditieven, darmen en immuniteit, voedselovergevoeligheid, kwaliteitsvolle voeding.

Mochten scholen nog meer daadwerkelijk overgaan tot het opstarten van jaarprojecten rond 'Voeding en gedrag' (waarbij ook de ouders betrokken worden), dan zou dit pas écht resultaten opleveren. Experimenten met gezonde voeding in scholen en gevangenissen in Engeland leverden 35% minder conflicten en geweld op! Zou het niet mooi zijn om óók in België het geweld bij jongeren met 35% te reduceren?!

“Hoe lang gaat het nog duren voor men zal inzien (én in de praktijk naleven) dat suiker een sluipende moordenaar is...Deze spreekbeurt vond ik vooral belangrijk omdat het een ernstig argument is om niet alleen de reftervoeding en het algemeen voedingspatroon van onze schoolgaande jeugd onder de loep te nemen maar zeker alle frisdrank -en snoepautomaten uit de scholen te verwijderen. Weer uit ervaring weet ik, toen mijn kinderen kans kregen cola te drinken, ik niet alleen "lastige" kinderen had, maar ook 's morgens geconfronteerd werd met bedplassen…”

(M.J. leerkracht)

"Een mens voelt zich niet elke dag hetzelfde. Los van de psychische ups en downs, is volgens mij een wisseling in je fysieke toestand vaak te wijten aan wat in je systeem is gegaan: je voeding dus. We zouden ons daar veel meer moeten mee bezig houden. Maar wat doen we? We bestrijden kwalen met medicatie in plaats van naar de echte oorzaak te gaan zoeken. Ik zag onlangs nog een documentaire over de gigantische suikerziekte-plaag. Vroeger was het een ziekte voor volwassenen. Maar binnenkort zou in Amerika, zelfs bij de laagste inkomensgroepen, 1 op 2 tieners eraan lijden. Ik heb altijd gehoord dat suiker een gif is. Ik heb het zelf ook gevoeld. Ik kreeg van die energiedips. Gewoon door suiker te bannen uit mijn eetgewoonten, voel ik me weer veel beter."
(Film- en televisiemaker Nic Balthazar, interview tijdschrift 'Maar Natuurlijk')  

Praktisch

De lezing duurt ongeveer 2,5 uur (inclusief pauze). De organisator zorgt voor een beamer en een scherm.
Maximum aantal toegelaten personen voor een lezing: 100
Maximum aantal toegelaten personen voor een workshop (met proefsessie): 20