Preventie en geweldloze hantering van conflicten in relaties tussen volwassenen (NIEUW)

De doelstellingen van deze sessie zijn de volgende:

-meer bewust worden hoe wrijvingen, ruzies en moeilijke relaties met anderen ontstaan en zich ontwikkelen;

-een plan leren kennen en ontdekken hoe je dat via Evenwaardigheid op een geweldloze en constructieve manier in de praktijk kan toepassen;

-conflicten leren vermijden door op een opbouwende manier om te gaan met verschillende standpunten;

-waarden zoals respect, tolerantie en welwillendheid concreet maken in de dagdagelijkse realiteit.  


Er wordt gewerkt met enerzijds korte theoretische uiteenzettingen, geïllustreerd met eigen ervaringen en/of die van anderen en anderzijds met oefeningen in kleine groepjes, confrontaties met verschillende ervaringen, kleine rollenspelen, creatieve oefeningen van allerlei aard.  

Ook erg geschikt als “traject” (opeenvolgende sessies).