Previous Frame Next Frame
Pesten - introductieworkshop (NIEUW)
Workshop Pesten (introductie) 

Sensibiliseringsworkshop. Deontologisch heikel thema, wat is aanvaardbaar, wat niet?

Vraagt organisatiecultuur van Openheid, Respect, Vertrouwen 


Pesten, wat is het en wat is het niet:
 • pesten versus plagen
 • pesten versus stress
 • pesten versus conflict
 • pesten versus agressie
 • pesten versis tiranniek gedrag
Definitie: Pesten is het voortdurend en voor de buitenwereld meestal verborgen gedrag gericht op het kleineren en vernederen van een bepaald persoon.
 

Pesttechnieken/uitingsvormen

 • intimideren
 • isoleren
 • dreigen
 • fysiek geweld
 • persoon in diskrediet brengen
 • het werk van de persoon in diskrediet brengen
 • schade aan gezondheid, persoon en bezit toebrengen
 • sexuele intimidatie
 • cyberpesten

Profielen van de betrokken partijen • dader of pester
 • slachtoffer of doelwit
 • omgeving/omstaanders
 • leidinggevende(n) 

Verklaringen waarom er gepest wordt :


1°        omdat ze KUNNEN - ze worden niet tegengehouden!!!!


2°        klimaat gecreëerd door de werkgever en de manier waarop door werkgever wordt gereageerd op het fenomeen
 
   • kop in zand, waardoor informeel goedkeuren
   • onaanvaardbaar
   • beloond (promotie)

STEL JE AANPAK ALS LEIDINGGEVENDE EN OOK ALS MENS REGELMATIG IN VRAAG. BESEF DAT EEN GOED ANTIPESTBELEID BIJ JEZELF BEGINT  

BELEID :

  • bereid zijn tot deze cultuurverandering : van geen beleid tot beleid en hier realistische verwachtingen over hebben : tijd van integratie
  • iedereen bij proces betrekken (wn, mgt, comité, vakbond, preventie adv, vertrouwenspersoon, bedrijfsarts)
  • vragen aan wn naar kijk op pesten via anonieme vragenlijst
  • statistieken informatie : ziekteverzuim (dienst?...), overplaatsingen gevraagd,.ontslag...
  • alert op emotionele en mentale signalen (niet noodzakelijk fysiek)
  • begrijp het fenomeen ten volle!!! wat drijft mensen?  wat zijn de gevolgen voor dader, slachtoffer, omgeving, leiding
  • engagement aangaan betreffende aanvaardbaar en niet aanvaardbaar gedrag
  • belangrijk is de mening over pesten van de ORGANISATIE : het eens zijn binnen heel de organisatie
  • brede aanpak "waardigheid op het werk" : pesten, sexuele intimidatie, anders-zijn (gehandicapt, cultureel...)
  • inzien belangrijkheid objectiviteit en neutraliteit van de vertrouwenspersoon (toegankelijkheid)
  • ondersteuning en opleiding voorzien : individueel of groep

Begeleiding en ondersteuning : individuele begeleiding, opleidingen interpersoonlijke vaardigheiden : omgaan met emoties, omgaan met stress, grenzen stellen en respecteren, constructief communiceren, zelfzekerheid, stoppen met roddelen en klagen...


Duurtijd: dagdeel (4u inclusief pauze)